บัตรคนจน คนลุ้นแจกเงิน

วันที่ 16 พค นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันรัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแ...


วันที่ 16 พค นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันรัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลเยียวยาผ่านสำนักงานประกันสังคม


ส่วนกลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านกว่าคน โดยคลังเร่งโอนเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.2 ล้านคน และในวันที่ 18-20 พ.ค.นี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1.4 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่มีการแก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และได้รับแจ้งว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตร

สำหรับกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่วนปัญหากรณีข้าราชการที่ทำเกษตรกรรมด้วยนั้น ขณะนี้คลังได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ามีกี่ราย และส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา เพื่อหาแนวทางในการเยียวยาต่อไป และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการท้องถิ่น กว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่รับลดเงินเดือน ไม่ลดวัน เวลาการทำงาน

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม.กำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉินอีก 1 ล้านคน พม กำลังเร่งดูแล ยังเหลือกลุ่มตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ที่ต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปของตัวเงิน คือ


กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการอื่นๆ แล้ว ยังเหลืออยู่ 2.4 ล้านคน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้าน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

คลังคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก

อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป และรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วงที ที่เหมาะสมกับสถานการเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ CO VID ครั้งนี้ไปพร้อมกัน นายลวรณ กล่าว


อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังได้ออกมาตรการดูแลผู้ประกอบการผ่าน 3 มิติสำคัญคือ การลดค่าใช้จ่าย การป้องกันโรค และการดูแลสภาพคล่อง เช่น ธุรกิจใดที่มีการรักษาระดับการจ้างงานในช่วงเดือน เม.ย.ถึง มิ.ย. 2563 สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานไปหักลดหย่อนได้ 3 เท่า ยืดเวลาการเสียภาษี เว้นภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งเพื่อรักษาและปัองกัน ไปจนถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้ รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อดูแลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณ ข่าวสด

You Might Also Like

0 comments

Flickr Images